Financovanie vozidla

Ponukáme výhodné podmienky prostredníctvom našich zmluvných partnerov:

Finančný Leasing

- najrozšírenejší produkt na financovanie automobilov

- možnosť voľby akontácie od 20% - 60%
- možnosť voľby doby financovania medzi 3 - 6 rokov
- možnosť zvoliť si systém splátok - mesačne alebo ročné splátky tzv. štvrtiny
- vozidlo je plné poistené (PZP, havarijné poistenie, poistenie finančnej straty)
- 0% navyšenie za celú dobu financovania
- rýchly schvaľovací proces

Operatívny leasing

- financovanie vozidla bez nutnosti kúpy vozidla

- možnosť voľby doby financovania medzi 2 - 5 rokov
- financovanie bez akontácie
- splátka je fixná po celú dobu financovania
- v splátke je zahrnuté - financovanie vozidla, poistenie, cestná daň, on-line nástroje
- po ukončení operatívneho leasingu je vozidlo vratené späť do leasingovej spoločnosti