SLOVTAIN s.r.o.

Košovská cesta 23
971 01  Prievidza


  • IČO: 36 333 131
    IČ DPH: SK2021989266


  • Vedúci predaja

Norbert Petróczi
 
  • Predaj

Monika Petrócziova
 
  • Vedúci servisu

Bc. Ján Petrík
 
  • Servisný poradca

Tomáš Adamický